EKNi seisukohavõtt homoseksuaalsuse kohta

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) avaldab oma kodulehel kaks dokumenti, mis minu meelest vajavad põhjaliku revisjiooni:

Dialoogi alustamiseks

Dialogi alustamiseks soovitame kasutada Sinodi palvet.

Seisukohamuutus homoseksuaalsuse teemal läheb aeglaselt, sest küsimus asub sügavalt inimeste südametes. Nii, nagu mõni homoseksuaalne inimene ei saa hakkata normaalseks isegi kui ta seda sooviks, ei saa homofoobne inimene oma muredest vabaks isegi kui ta seda sooviks. Sellepärast on oluline elada koos üksteist armastades: katsume jõuda selleni, et me mitte ainult „sallime“ üksteist, vaid püüame teineteiest õppima, sammhaaval astuda koos suunda, mida Jumal soovib inimkonnale, igaüks tehes oma parimat ja jäädes oma võimaluste piires.

Sissejuhatav küsimus: Nendes dokumentides on palju piiblitsitaate, aga miks näiteks Rt 1:16 ja 2Sm 1:26 on puudu?

Eskiis

EKN-i seisukoht peaks minu meelest kõlama pigem nõnda:

Inimene kuulub eluolendite hulka, mis paljunevad seksuaalselt. Looja andis igale inimesele seksuaalne identiteet (kas mees või naine) ja himu vastassoo vastu. Seksuaalsuse looduslik eesmärk on lapsi sünnitada. Inimlaps vajab 15 kuni 25 aastat enne kui ta on võimeline iseseisvalt hakkama saada. Võrreldes teiste loomadega on see väga pikk aeg. Sellepärast on oluline, et laste sünnitamine toimuks kaitstud keskkonnas. Monogaamne pere on selleks optimaalne. Sellepärast on olemas seadused, mis kaitsevad seda kui ühiskonna institutsioon. Omaenda perekonda loomine, alustades abikaasa valikuga ja lõpetades laste ja lastelaste keskel suremisega, kuulub suurimate rõõmude ja ka väljakutsete hulka, mida Jumal meile kingib. See on loodusseadus.

Looduses ei ole ükski seadus, mis oleks ilma erandita. Erand kinnitab reegel. Erand tasakaalustab. Erand on vajalik osa evolutsiooni mehanismist. Jumal armastab erandeid.

Homoseksuaalsed inimesed on erand seksuaalsuse loodusseadusele. Nad on erilised selle poolest, et nende seksuaalne suundus arenes valesti.

Piibel räägib ka armastusest samasooliste inimeste vahel. Näiteks ütleb Rutt oma ämmale Noomi „kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi!“ (Rt 1:16) ja Taavet leinab Joonatani surmal „Sa olid mulle väga kallis. Naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu.“ (2Sm 1:26)

Paljudes kultuurides nii ajaloos kui ka täna veel tõrjutakse homoseksuaalseid inimesi.

Alles paarkümmend aastat tagasi hakkasid inimesed teaduslikult aru saama, et homoseksuaalsus ei tekita kellelegi kahju. See ei tee kellelegi haiget, see pole nakkav, see on mõne teooriate järgi isegi hea inimkonna jaoks, kuna me kipume viimasel ajal liiga palju olema.

Antud kontekstis pakume patu definitiooniks: (1) see tekitab mõnele elusolendile kahju ja (2) see on sinu valik.

Kuna homoseksuaalsus ei tekita kellelegi kahju, siis järelikult ei saa see olla patt. Pigem võib pidada patuks seda, et homoseksuaalsust peetakse patuks, sest kui mõni kultuur tõrjutab homoseksuaalseid inimesi, siis see tekitab neile kahju.

Vaata ka