Dans sa maison un grand cerf

Täna õppime vana prantsuse lastelaulu, mille viisi sa kindlasti tead.

Laulu tekst:

Dans sa maison un grand cerf
regardait par la fenêtre
un lapin venir à lui
et frapper ainsi.
«Cerf, cerf, ouvre moi
ou le chasseur me tuera!»
«Lapin, lapin entre et viens
me serrer la main.»

Harjutus: Kuula laulu ja järgi teksti. Korda nii kaua kuni sa oskad kaasa laulda.

Sõnavara:

la maison

[mä’zɔ̃]

maja

grand

[grɑ̃]

suur

le cerf

[säär]

hirv

il regardait

[rəgar’dä]

ta vaatas

la fenêtre

[fə’näätrə]

aken

le lapin

[la’pɛ̃]

küülik

venir

[və’niir]

tulema

frapper

[fra’pee]

koputama

ouvre moi

[uuvrə’mwa]

tee mulle lahti

ou

[u]

või

le chasseur

[ša’sœr]

jahimees

il me tuera

[il mə tüə’ra]

ta tapab mind

entre

[‚ɑ̃trə]

sisene

viens

[‚vjɛ̃]

tule

serrer

[sä’ree]

suruma

la main

[mɛ̃]

käsi

Ülesanne: Laula või loe kogu laul prantsuse keeles –ilma õpetaja abita– iseseisvalt ette ja lindista. Saada oma lindistus õpetajale.

Lisaks (kui viitsid) vaata ka, kuidas Rémi Guichard seda esitleb: https://www.youtube.com/watch?v=SFa14Rt-w48