Hääldamisreeglid nullist

Siin seletan ma kõik hääldamise saladused ja reeglid ära.

r

Prantslased hääldavad r tähe teistmoodi kui eestlased. Nad tekitatavad selle oma kurgus ja mitte oma keele otsas. Mina ei oska siiani korralik eestimoodi r hääldada. Õnneks jääb sinu jutt arusaadav ka siis, kui sa oma r-id valesti hääldad. Nii, et ära sellepärast muretse.

Kui viitsid, siis vaata meie tütar siis kui ta õpis eesti „r“ ära

le ja la

Nii nagu igas keeles on ka prantsuse keeles erinevad sõnaliike: Nimisõnad, omadussõnad, tegusõnad, asesõnad…

Nimisõnad on asjad, olendid, nähtused ja mõisted.

Nimisõnade ette pannakse prantsuse keeles väike lisasõna „le“ või „la“. See näitab, et tegemist on nimisõnaga.

le chocolat (šokolaad), la tasse (tass), le menu (menüü)

Mõnikord on le ees, mõnikord la. Need väikesed sõnad nimetatakse artikliteks.

Sugu

Kas artikkel on le või la, see sõltub sellest, mis sugu sellel asjal on. Näiteks šokolaad on meessoost, aga tass on naissoost.

Jah, prantsuse keeles on igal asjal oma sugu. See on lahutamata osa sõnavarast. Iga laps –Prantsusmaal– teab, et šokolaad on meessoost ja tassid naissoost. härra šokolaad ja proua tass.

See võib tunduda imelik ja isegi tüütu, aga see on ka lõbus. Ja nagunii meie seda ei muuda.

Umbmäärased artiklid

Artikleid on rohkem kui ainult le ja la. Kaks tüki peame veel õppima, nimelt un ja une.

Pane tähele, kui üllatavalt erinev on nende hääldamine. Sellest räägime hiljem veel täpsemalt („un“ ja „une“).

Artiklid le ja la on määravad, aga un ja une on umbmäärased.

Sõnavaras on tavaliseld kirjas ainult määrav artikkel, aga sõltuvalt kontekstis peab seda asendama umbmäärase artikliga.

Võtame aluseks kaks uut sõna: le livre (raamat), la lettre (kiri).

Kui ütlen le livre, siis see tähendab umbes „see raamat, see konkreetne raamat, millest ma räägin“. Määrav artikkel. Aga un livre tähendab umbes „mingi raamat, üks raamat“. See on umbmäärane.

Kui sa räägid ühes konkreetsest kirjast, siis ütled la lettre. Aga kui jutt käib „mingist“ kirjast, siis ütled une lettre.

sugu

määrav kontekst

umbmäärane kontekst

meessoost

le livre (see raamat)

un livre (üks raamat, mingi raamat)

naissoost

la lettre (see kiri)

une lettre (üks kiri, mingi kiri)

Jäta meelde: Kui me õppime sõnavara ja sõna ees on la, siis selle asemel võib ka olla une. Ja kui sõna ees on le, siis selle asemel võib ka olla un.

Nasaliseerumine jääb mõnikord siiski ära

Ma ütlesin, et nasaliseerumise toimub siis, kui täishäälikule järgneb n. Aga siin on üks oluline lisareegel: nasaliseerumine jääb ära siis, kui n-ile järgneb täishäälik või teine n.

bonne nuit (head ööd), bon appétit (head isu), anorexie (anoreksia)

une année (aasta) un animal (loom)

„un“ ja „une“

Tuletan meelde, et nasaliseerumine jääb ära siis, kui un järel on täishäälik (Nasaliseerumine jääb mõnikord siiski ära).

Sellepärast on meessoost artikkel un nasaalne, aga sama artikkel naissoost une ei ole:

un (u ja n sulavad kokku ja nasaliseeruvad)

une (nasaliseerumine jääb ära, sellepärast kehtib tavaline reegel u kohta, nimelt et seda hääldatakse [ü])

C

c hääldatakse (1) tavaliselt [k] aga (2) [s] siis, kui järgneb e, i või y. qu hääldatakse alati [k].

ceci (see siin) le cacao (kakao) le coca (Cocal Cola) le car (reisibuss) le cas (reisibuss) le con (lollpea) le coq (kukk) le calmar (kalmaar) le coquelicot (moon)

g

g hääldatakse (1) [ž] siis kui järgneb e või i, aga muidu (2) [g]. Võrdle c hääldamisega (C).

[ž] : la giraffe (kaelkirjak) général (üldine) le général (generaal)

[g] : le gorille (gorilla) la gamme (komplekt) grand (suur) le gourmet (gurmee)

gu

gu hääldatakse [g] (s.t. u kaob ära) siis, kui järgneb e, i või y.

le guépard (gepard), le guide (giid), la guitare (kitar), la guerre (sõda), aigu (terav), Guy, Gustave (eesnimed)

ill

ill hääldatakse tavaliselt [ij]. Mõlemad l-id sulavad i-ga kokku.

l’anguille (angerjas) la myrtille (mustikas) la famille (perekond) la cuillère (lusikas)

Erandid on sõnad ville (linn), mille (tuhat) ja million (miljon)

il

il (sõna lõpus ja kaashääliku taga) hääldatakse kas [i] või [il].

le persil (petersell), un outil (tööriist), subtil (subtiilne), gentil (armas, kena)

lahtine ja kinnine o

Heli [o] on prantsuse keeles kas lahtine või kinnine.

lahtine: je donne (ma annan), je dors (ma magan), la mort (surm)

kinnine: le dos (selg), le drone (droon), une eau (üks vesi), chaud (kuum)

nõrk ja tugev

Vahe tugevate ja nõrkade kaashäälikute vahel on prantsuse keeles oluline.

b ja p : le beurre (või), la peur (hirm), la bière (õlu), la pierre (kivi)

d ja t : le doigt (sõrm), le toit (katus), le don (annetus), le ton (toon)

g ja k : le gris (hall), le cri (hüüe),

v ja f : le feu (tuli), le vœu (soov), frais (värske), vrai (õige)

Ülesanne

NB Paistab, et see ülesanne on liiga pikk ja tüütu. Ära loe edasi.

  • Ma lindistasin sulle terve hääldamise kursuse. See kestab 25 minutit.

    Vaata seda pleilisti tähelepanelikult. Ära tegele samal ajal millegi muuga. Kasuta vajadusel pausinuppu. Korda kõva häälega omaette iga prantsuskeelne sõna, mida ma seal räägin.

    Said mängureeglitest aru? Siis tähelepanu, valmis olla, läks: Prantsuse keele hääldamine

  • Kordamiseks siin üks teine varient, kus ma loen ainult sõnu, ilma seletusteta: https://youtu.be/u-TcN7T1ZBk

    Trenni ajal on oluline, et sa järgid silmadega, kuidas iga sõna välja näeb.

  • Nüüd on sinu kord. Siin all on seesama tekst, mida ma selles playlistis ette lugesin. Loe nüüd kõik prantsusekeelsed sõnad selles tekstist ise ette ja lindista ennast. Eestikeelsed seletused ei pea sa veelkord ette lugema (aga võib, sest nad tuletavad sulle meelde, kuidas hääldamine käib). Saada oma lindistus õpetajale.